Algemene Voorwaarden

Op alle (behandelings-)overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde van toepassing. Deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

keyboard_arrow_up